wolf_sheep_clothingIdag kan det många gånger höras på nyheterna att det florerar olika typer av bedragare och att det görs försök till bedrägerier. Detta är något som blivit mycket vanligt, då det med Internets hjälp blivit ett mer opersonligt samhälle. Något som är ytterst vanligt är att någon säljer en sak på nätet och för denna ber om betalning innan den har skickats. Detta är något som alla prylmarknader på nätet varnar för på sina sidor. De ger dig också oftast möjlighet till alternativa betalningslösningar som passar för alla parter. Något annat som är mycket vanligt är att du får brev eller e-post som ber dig att uppge din personliga information. Detta är något som inget av de företag eller myndigheter som kopieras någonsin ber dig göra via e-post.

När du vill vara så säker som möjligt på att inte råka ut för ett bedrägeri, kommer du således att ha många olika sätt att skydda dig på. Här handlar det då i första hand om att vara källkritisk. Varifrån kommer den information du har fått? Kommer den från något som ser avvikande ut, är det alltid bäst att kontakta den myndighet eller det företag som visas upp på i den information du har mottagit.

Nu gäller förvisso bedrägeri inte enbart information och e-post och inte heller bara försäljningar på nätet, även om detta är ett mycket stort och hela tiden expanderande område för kriminella aktörer. Något du kanske kommer att ha svårt att skydda dig mot är stöld av din kortinformation. När det gäller stöld av kortinformation kan det idag i vissa fall göras med hjälp av enkla program i mobiltelefonen. Se därför till att aldrig förvara din känsliga information i din telefon eller annan elektronisk enhet, och var alltid noga med att stänga av bluetooth på allmänna platser med mycket människor. Här kan risken vara stor att råka ut för ett elektroniskt brott.