2 Sep

Är det möjligt att stoppa kriminaliteten?

stopcrimeKriminalitet finns på alla platser på jorden, och i och med att den finns i formen av organiserad brottslighet kommer denna kriminalitet att vara väldigt svår att stoppa. Tanken på att det går att stoppa kriminalitet i ett land är därför helt absurd. Här kommer det inte att finnas en chans, även om det naturligtvis skulle vara en stor dröm. Tanken på att alla skulle kunna röra sig fritt utan att vara oroliga för att något ska hända med gamla och andra människor verkar tyvärr vara en ren utopi.

Med den nya teknik som idag finns har det också tillkommit en hel rad nya avancerade brott som tidigare inte fanns. Detta betyder i grund och botten att kriminaliteten och brotten ökar år från år istället för att minska. Detta är också ett klart och tydligt tecken på att det inte finns en chans att stoppa kriminalitet i ett specifikt land. Hade detta varit möjligt hade säkerligen något land redan försökt med detta. Det finns inte ett enda land i hela världen som ens har en tanke på att försöka göra verklighet av en sådan dröm.

Nu finns det ytterligare en sak som skulle vara hemsk om all kriminalitet försvann, det skulle vara att all den stora mängd av personer som jobbar inom kriminalvården och polisen plötslig skulle bli arbetslösa. Detta skulle då drabba många personer negativt på det ekonomiska planet. Detta är givetvis bara en parentes eftersom om det var möjligt att stoppa kriminalitet i ett land så skulle detta göras utan tanke på andra effekter. Detta med anledning av att staten skulle spara så mycket pengar att det skulle kunna skapas dubbelt så många arbeten på annat håll istället för den dyra kriminalitetskarusellen. Men om kriminaliteten över en natt skulle försvinna skulle det förstås innebära en viss omställning i samhället.