29 Jun

Olika typer av kriminalitet

1342419852_crime-squareNär det handlar om brott och kriminalitet finns det massor av olika typer när det gäller dessa. Här finns det de som är ringa och inte har några större straff mer än böter. Sedan finns det de som anses vara hårdare och belagda med höga böter eller fängelse upp till ett år. Efter detta kommer de brott som alltid leder till fängelse. Som sista och värsta brotten är det de som leder till lagens strängaste dom, vilket är livstids fängelse. I Sverige finns det dock inte någon dom som verkligen leder till livstids fängelse, utan här kommer de flesta ut efter 20-30 års fängelse.

Hur som helst är det inte bara ur denna synvinkel som du kan se vilka olika typer av kriminalitet det finns. Här kan det också kategoriseras i organiserad brottslighet eller alla de brott som begås av enstaka individer alternativt ett gäng som ska göra den stora stöten. När det gäller organiserad brottslighet är det just den som är svårast att bli av med, eftersom alla inom dessa organisationer lärt sig att klara sig undan så enkelt som möjligt. Dessa personer vet också vad som händer om de pratar för mycket, vilket leder till att de enskilda personer inom organiserad brottslighet hellre tar sitt straff än golar på de andra.

Inom den organiserade brottsligheten gömmer sig oftast en mycket maktfull person bakom, som själv aldrig utför några av de brott som de andra hela tiden får göra. Detta betyder att när ingen pratar, kommer denna person i stort sett att vara omöjlig att straffa. Det betyder att det hela tiden kommer nya underhuggare när de gamla åker fast så att denna typ av brottslighet alltid kan fortsätta sin verksamhet på samma sätt som innan de åkte fast. De flesta som begår brott på egen hand åker fast ganska fort.