När det talas om brott kan det röra sig om många olika typer. Det talas mest om rån, misshandel, inbrott och mord. Vilket är det som den stora massan av människor verkligen känner till och vet vad det är. Sedan finns också alla de brott som begås utan att fysisk skada på föremål och människor uppkommer. Flera av dessa är brott som kallas för ekonomiska brott och bedrägerier. I den moderna värld alla lever i idag finns det dock en mycket stor och farlig variant av brottslighet, som går under namnet “cyber crime”. Detta inkluderar alla de brott som kan begås med hjälp av den moderna tekniken och Internet.

cybercrimeInom området finns det många typer av brott och det farligaste av alla dessa är en så kallad “fire sale”, vilket innebär att genom att i stort sett använda enbart datorer kunna slå ut allt från elektricitet och transporter till kommunikationer och den ekonomiska marknaden. Detta är dock mycket avancerat och det är få som egentligen har lyckats med. Med anledning av att alla enheter i samhället idag styrs av datoriserade lösningar kan detta inom en snart framtid vara ett faktum. I dagsläget är det dock många olika brott som kan begås via datorer och telefoner som går under samlingsnamnet “cyber crime”.

Det handlar bland annat mycket om stöld av andras identiteter, intrång på olika finansiella plan samt även företagsspionage. Naturligtvis finns det många andra olika brott som kan begås via datorer och telefoner, men dessa tre är utan tvekan de mest vanliga och är några som har satt rädsla i många människor. Den rädsla som infinner sig är bland annat osäkerheten att använda kort som betalningsmedel på nätet, eller att helt enkelt uppge för mycket personlig information digitalt. Cyber crime är förmodligen något där man bara har sett ytan av vad som kan utföras. Under de kommande åren kommer det antagligen att bli en stor ökning av dessa mycket moderna och ibland även svårlösta brott.