5 Jun

Vad får en människa att begå ett brott?

Vad är det egentligen som får en människa att begå brott. Den största anledningen till alla brott, stora som små, anses vara av ekonomiska skäl. Här handlar det om avundsjuka eller brist på pengar och alternativt att den som begår brottet inte har känsla för vad som är deras eller annans egendom och kapital. Detta är det allra vanligaste när det gäller varför en människa begår ett brott. En annan mycket vanlig orsak är den ilska som gör att den som begår brottet tappar kontrollen, vilket medför att de begår en våldshandling mot någon annan person. I det fallet kommer detta att orsakas av att den person som begår denna misshandel saknar de spärrar som behövs för att kunna uttrycka sig verbalt.villain-2103500_960_720

När det sedan kommer till alla andra brott som våldtäkter och misshandel mot kvinnor är det kanske lite svårare att förstå varför detta händer. Här kan det generellt hos kvinnor saknas styrka att stå emot när de blir attackerade av en man. Det finns ofta ekonomiska relationer och kulturella traditioner som komplicerar och kan göra det svårt eller rentav omöjligt att stå emot. Även sociala kontrakt inom äktenskap och möjlighet att bli försörjd och att ens barn ska överleva och må bra kan vara faktorer som leder till våldtäkt.

Om det sedan ska fortsättas till de grövre brotten med mord och annan hänsynslöshet mot andra människor, är detta ett mycket svårare kapitel och här krävs det stor psykologisk kunskap för att sätta sig in i varför dessa brott verkligen begås av de personer som utför dem. Naturligtvis kan det här handla om ett stort och okontrollerbart hat, men oftast är det även något annat med en djupare psykologisk anledning och natur som ligger bakom dessa hemska dåd. Givetvis kan det även gälla brott mellan kriminella och gånguppgörelser och då handlar det om helt andra preferenser som ligger till grund för varför brotten begås.