26 Sep

Våldtäkt sker inte bara helt plötsligt

Rape-Crime-in-SwedenNär det handlar om våldtäkt är detta ett mycket otrevligt brott. Här är det en eller flera personer som tror sig ha rätten, eller i alla fall tar sig rätten, att utnyttja en annan människas känslor och kropp. Skadorna av en våldtäkt kan vara förödande och förstöra all framtid för en människa att leva ett normalt liv. Här handlar det ibland om att okända människor har tagit sig rätten att förgripa sig sexuellt på en annan människa. I det flesta fall handlar det om män som förgriper sig på en kvinna.

Något som en del säger är att en våldtäkt inte sker helt plötsligt. Hur dessa människor tänker är helt kanske inte helt enkelt att förstå, men det grundar sig på att de flesta våldtäkter begås av personer i din närhet, och inte av okända personer. En relation är inte något som sker helt plötsligt och våldtäkt inom relationer är något som växer fram eller i värsta fall har funnits med under en lång tid.

Skulle detta uttryck vara en förklaring till att en våldtäkt sker av en speciell anledning som den drabbade gjort sig skyldig till? Bara tanken gällande detta är helt horribel. Våldtäkt är något som i vissa fall är omöjligt att skydda sig ifrån, och det kan aldrig vara offrets fel. Naturligtvis kan en våldtäkt också ske helt plötsligt och utan någon som helst anledning, och det kan handla om människor som saknar förståelsen för vad som är rätt och fel, samt saknar de psykologiska spärrar som normala människor har. Men i de allra flesta fall är det människor som över en längre tid tappar förmågan till att separera rätt från från fel och slutar lyssna. När det gäller våldtäkt handlar det om människor som inte förstår att de gör en människa mycket illa för all framtid.